หน้าแรก > บทความและวิดีโอสุขภาพ

ข่าวสาร

KLEAN&KARE พร้อมปฎิบัติภารกิจส่งต่อความสะอาดปราศจากเชื้อ ด้วยน้ำเกลือมูลค่ารวม 1 ล้านบาท จากความร่วมมือของทุกท่าน

วันที่ 13 พ.ค. KLEAN&KARE ได้ไปส่งต่อความสะอาดปราศจากเชื้อด้วยน้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ ฉลากเขียว จำนวน 20,000 ขวด รวมมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็น ทั้ง 3 หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ANB ร่วมแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

บทความและวิดีโอสุขภาพ