Slider

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Klean&Kare Product group

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลีนแอนด์แคร์  ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากน้ำเกลือ (Saline Base) สำหรับการทำความสะอาด และดูแลสุขอนามัยของครอบครัว  โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

Klean&Kare Product group

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลีนแอนด์แคร์  ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากน้ำเกลือ (Saline Base) สำหรับการทำความสะอาด และดูแลสุขอนามัยของครอบครัว  โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ANB IV Soft bag (Non-PVC )

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงนิ่มนวัตกรรมใหม่ ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย

ANB IV Soft bag (Non-PVC )

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงนิ่มนวัตกรรมใหม่
ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย


ANB IV Semi-rigid Bag

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือด

ชนิดถุงกึ่งแข็ง

ANB IV Semi-rigid Bag

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงกึ่งแข็งANB Injection Preparation

ยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มฮอร์โมน
วิตามินและแร่ธาตุ

ANB Injection Preparation

ยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มฮอร์โมน วิตามินและแร่ธาตุprevious arrow
next arrow
Slider

Highlight

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ น้ำเกลือปราศจากเชื้อผลิตโดย บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไป

บทความและวิดีโอสุขภาพ

บทความและวิดีโอสุขภาพ

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ยึดมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเภสัชตำรับ และมาตรฐานสากล พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้ดำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. มุ่งมั่นผลิตยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิดปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP)