หน้าแรก > บทความวิดีโอและสุขภาพ > ANB ร่วมแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา

ANB ร่วมแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา

    วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ร่วมจัดแสดง ได้แก่ น้ำเกลือชนิดถุงนิ่ม ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิตน้ำเกลือแบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในผู้ป่วยและผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้ออื่นๆ

 

ข้อมูลสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจ