หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เดิมก่อตั้งในนาม “โรงงานอำนวยเภสัช” ได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2498 ผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิดปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ ด้วยกระบวนการ ผลิตและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในการผลิต เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน

About02

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เป็นผู้ชำนาญการผลิตยาปราศจากเชื้อ โรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการ ส่งออกไปในหลายประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอธิโอเปีย ฮ่องกง เนปาล ศรีลังกาและเยเมน

คุณภาพคือคำสัญญาของเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ยึดถือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่าน กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงประชาชนมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษา

About03
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ยึดมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเภสัชตำรับ และ มาตรฐานสากล พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งมอบสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึก บุคลากร ให้ดำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพ