หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ยึดถือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ที่ส่งถึงผู้ใช้ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • มีความรู้ความชำนาญในหลักการ และขั้นตอนการผลิตยาทุกประเภท
  • มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการตั้งตำรับยา
  • มีความเข้าในในคุณสมบัติของเภสัชตำรับแต่ละตำรับเป็นอย่างดีตลอดจนทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของตำรับยาแต่ละตำรับ
  • มีความรู้ความชำนาญในด้านการวางแผนการทดลองและวิจัย
    รวมถึงการประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ดีในขั้นตอนการผลิตยา (GMP)
  • มีความเข้าใจในหลักการ GMP ISO  พื้นฐาน และความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  • มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายประกันคุณภาพ
Career02

หากท่านสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา โทรศัพท์สอบถามได้ที่