หน้าแรก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Klean&Kare Product group

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลีนแอนด์แคร์  ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากน้ำเกลือ (Saline Base) สำหรับการทำความสะอาด และดูแลสุขอนามัยของครอบครัว  โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ANB IV Soft bag (Non-PVC )

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงนิ่มนวัตกรรมใหม่
ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย

ANB Injection preparation

ยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มสารอาหารและวิตามิน (Nutritional Supplement)

ANB IV Semi-rigid Bag

สารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงกึ่งแข็ง

ANB Hormone preparation

ยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มฮอร์โมน (Contraceptive)

ANB Irrigation Solution

สารละลายปราศจากเชื้อสำหรับชะล้างทำความสะอาด

ANB Hemodialysis solutions

น้ำยาล้างไต

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1. Sterile Solutions (สารละลายปราศจากเชื้อ)
  1.1 Non-PVC Soft Bag Intravenous Solutions
     (สารละลายหยดเข้าเส้นถุงนิ่ม)
  1.2 Intravenous Solutions (สารละลายหยดเข้าเส้นเลือด)
  1.3 Enteral Products (ผลิตภัณฑ์ผสมอาหารเสริม)
  1.4 Irrigation Solutions (สารละลายสำหรับชะล้างทำความสะอาด)
  1.5 Eye Care Solutions (สารละลายสำหรับดวงตา)
  1.6 Other Sterile Solutions (สารละลายปราศจากเชื้ออื่นๆ)

2. Medical Devices (เครื่องมือแพทย์)
  2.1 Hemodialysis Solutions (น้ำยาล้างไต)
  2.2 Wipes (ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก)
  2.3 Nasal Care Devices (อุปกรณ์ล้างจมูก)
  2.4 Face Mask (หน้ากากอนามัย)
  2.5 Infusion Set (เซ็ทน้ำเกลือ)

3. Injection Preparations (ยาฉีดปราศจากเชื้อ)
  3.1 Analgesic (ยาบรรเทาปวด)
  3.2 Antibacterial (ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย)
  3.3 Antihistamine (ยาแก้แพ้)
  3.4 Anti-inflammatory (ยาแก้อักเสบ)
  3.5 Antimalarial (ยาต้านเชื้อมาลาเรีย)
  3.6 CNS and Respiratory Stimulant
      (ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง)
  3.7 Contraceptive (ยาคุมกำเนิด)
  3.8 Diluent (ตัวทำละลายยา)
  3.9 Nutritional Supplement (สารอาหารและวิตามิน)

4. Oral Preparations (ยารับประทาน)
  4.1 Antibacterial (ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย)

5. Topical Preparations (ยาทาเฉพาะที่)
  5.1 Antibacterial (ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย)
  5.2 Rub and Inhalant (ยาทาสูดดม)