หน้าแรก > บทความวิดีโอและสุขภาพ > คลีนแอนด์แคร์ ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 บริจาคให้แก่โรงพยาบาล ทางภาคเหนือ

คลีนแอนด์แคร์ ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 บริจาคให้แก่โรงพยาบาล ทางภาคเหนือ

คลีนแอนด์แคร์ ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 บริจาคให้แก่โรงพยาบาล ทางภาคเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา โรงพยาบาลภูซาง จ.พะเยา โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา และ โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย โดยอุปกรณ์ที่นำบริจาค ได้แก่

1. เครื่องวัดไข้ระบบอินฟราเรด จำนวน 7 เครื่อง

2. แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือจำนวน 450 หลอด

3. แอลกอฮอล์ โซลูชั่น จำนวน 5 ลิตร

? มูลค่ารวมทั้งสิ้น 47,550 บาท

ทั้งนี้เพื่อส่งมอบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ข้อมูลสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจ