หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ยึดถือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ที่ส่งถึงผู้ใช้ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

– มีความรู้ความชำนาญในหลักการและขั้นตอนการผลิตยาทุกประเภท

มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการตั้งตำรับยา

มีความเข้าในในคุณสมบัติของเภสัชตำรับแต่ละตำรับเป็นอย่างดีตลอดจนทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของตำรับยาแต่ละตำรับ
– มีความรู้ความชำนาญในด้านการวางแผนการทดลองและวิจัย
รวมถึงการประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี
– มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ดีในขั้นตอนการผลิตยา (GMP)

– มีความเข้าใจในหลักการ GMP ISO  พื้นฐาน
และความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
– มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายประกันคุณภาพ

Career02

หากท่านสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา โทรศัพท์สอบถามได้ที่