หน้าแรก > บทความวิดีโอและสุขภาพ > การชะล้างคอนแทคเลนส์ด้วย… “น้ำเกลือปราศจากเชื้อ”

การชะล้างคอนแทคเลนส์ด้วย… “น้ำเกลือปราศจากเชื้อ”

     น้ำเกลือปราศจากเชื้อ เป็นสารน้ำที่มีความสมดุลกับน้ำในเซลล์ร่างกาย (Sterile and Isotonic) ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีสารเคมีรุนแรง เพราะฉะนั้นการชะล้างคอนแทคเลนส์จะเป็นการช่วยชะล้างสารเคมีในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ออกจากผิวเลนส์ โดยการล้างคอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อก่อนใส่เข้าดวงตา จะลดโอกาสที่สารเคมีเข้าตา และลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองตาได้

     น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์เอนกประสงค์ (Multi-Purpose Contact Lens Solution) มักประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด ทั้งสารขจัดโปรตีนและไขมัน สารขจัดแคลเซียม สารปรับสมดุล สารฆ่าเชื้อ และวัตถุกันเสีย(1) การนำน้ำยาแช่มาล้างคอนแทคเลนส์ และใส่เข้าดวงตาโดยตรง จึงอาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองตาได้

 

ขั้นตอนการชะล้างคอนแทคเลนส์

ล้างมือให้สะอาด นำคอนแทคเลนส์ออกจากน้ำยาแช่ ชะล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือ

1. ปราศจากเชื้อ ก่อนใส่เข้าดวงตา เพื่อชะล้างน้ำยาแช่ออกจากผิวคอนแทคเลนส์

2. ใส่คอนแทคเลนส์เข้าดวงตา

3. จะสังเกตได้ว่าเมื่อชะล้างสารเคมีออกจากผิวคอนแทคเลนส์ สามารถลดโอกาสการระคายเคืองตาได้

 

 

Do’s and Don’ts…
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ (2,3)

 

Do’s

– ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับคอนแทคเลนส์

– ควรล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์อยู่เสมอ และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่เมื่อถึงกำหนด

– ควรใช้น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ให้ถูกประเภท ไม่นำน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์มาแช่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากไม่มีสารฆ่าเชื้อ

– ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์เสมอ ไม่ควรนำ น้ำยาที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ

– ควรล้างตลับเลนส์ และผึ่งให้แห้งทุกครั้ง

– ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนอาบน้ำ ว่ายน้ำ และก่อนนอน

 

Don’ts

– ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ นานเกินวันละ 8 ชั่วโมง

– ไม่ควรล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำลาย

– ไม่ควรถ่ายน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงในขวดพกพา

– ไม่ควรหยดน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ลงในดวงตา

– ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ ขณะมีอาการตาแดง ตาเจ็บ ขณะใช้ยาหยอดตา หรือใช้ยาป้ายตา

– ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น

 

References:
1. Gromacki SJ, Ward MA. “Understanding contemporary contact lens care products.” Contact Lens Spectrum; 2013; 28:20-5.
2. Contact Lenses: Do’s and don’ts. American Optometric Association, 26 Feb. 2012 http://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/contact-lenses/dos-and-donts?sso=y
3. Do’s and Don’ts of Contact Lens Solutions. British Contact Lens Association, 26 Feb. 2012https://www.bcla.org.uk/public/dos-and-donts-of-contact-lens-solutions

   

ข้อมูลสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจ